Publikációk

Könyvek / Books:

 • Török Gábor (2017) A lakott sziget. Utazás a politika világába. Budapest, Atheneum
 • Tóth Csaba - Török Gábor (2015) Négy választás Magyarországon. A magyar politika az elmúlt 12 évben (2002-2014). Budapest, Osiris
 • András Körösényi - Csaba Tóth - Gábor Török (2009) The Hungarian Political System. Hungarian Democracy Series. Volume 1. Budapest, Hungarian Center for Democracy Studies Foundation
 • Körösényi András - Tóth Csaba - Török Gábor (2007) A magyar politikai rendszer (The Hungarian Political System). Budapest, Osiris
 • Giró-Szász András - Török Gábor (2006) Kettős látás (Double Vision). Budapest, Heti Válasz
 • Török Gábor (2005) A politikai napirend (Political Agenda). Budapest, Akadémiai
 • Szebeni András - Dessewffy Tibor - Lakner Zoltán - Török Gábor (2004) ...res publica... A köztársaság ügye közös ügy (Affair of Republic is Common Affair). Budapest, Alexandra
 • Körösényi András - Tóth Csaba - Török Gábor (2003) A magyar politikai rendszer. (The Hungarian Political System). Budapest, Osiris
 • Gallai Sándor - Török Gábor (szerk.) (2003) Politika és politikatudomány (Politics and Political Science). Budapest, Aula
 • Török Gábor (2003) Politológia I-II. Előadás vázlatok. Főiskolai jegyzet. Budapest, Zsigmond Király Főiskola
 • Tóth Csaba - Török Gábor (2002) Politika és kommunikáció. A magyar politikai napirend témái a 2002-es választások előtt (Politics and Communication. Issues on the Hungarian Political Agenda). Budapest, Századvég

Tanulmányok / Studies:

 • Török Gábor (2017): We are the walking dead, In Tóth Csaba  (szerk.): Fantasztikus világok: Társadalmi és politikai kérdések a képzelet világaiban. Budapest: Athenaeum, 260-290.
 • Nábelek Fruzsina - Török Gábor (2015) Az államfő, In Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Budapest: Osiris, 183-202. 
 • Tóth Csaba - Török Gábor (2014) Az új pártrendszer, In Tóth István György,  Kolosi Tamás (szerk.): Társadalmi riport 2014. Budapest: TÁRKI, 519-539.
 • Török Gábor (2012) The Political System in Hungary. In Wojciech Gizicki (ed): Political Systems of Visegrad Group Countries. Trnava-Lublin, 43-70. 
 • Török Gábor (2011) Groping About in Darkness. Political Consulting in Hungary. In Feri Thierry (Hg.) Politikberatung in Österreich. Wien: Braumüller. 267-270.
 • Török Gábor (2011) Futottak még. Pártok stratégiái a 2010-es kampányban. In Enyedi-Szabó-Tardos (szerk.) Új képlet. Választások Magyarországon, 2010. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány.
 • Török Gábor (2010) Valami véget ért. A pártrendszer átalakulásának előjelei és forgatókönyvei. In Sándor, Vass (szerk.) Magyarország politikai évkönyve 2009-ről, Budapest: Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány.
 • Török Gábor (2009) A pénzről szólt. In Sándor, Vass (szerk.) Magyarország politikai évkönyve 2008-ről, Budapest: Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány, 67-78.
 • Körösényi András - Tóth Csaba - Török Gábor (2008) Ki a politológus? Tudós, elemző és más szerepek. Politikatudományi Szemle. 2. sz. 7-27.
 • Török Gábor (2008) A 'régi' és az 'új' napirend. In Sándor, Vass (szerk.) Magyarország politikai évkönyve 2007-ről, Budapest: Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány, 51-64.
 • Török Gábor (2007) Politikai napirend, 2006: tendenciák és határok. In Sándor, Vass, Tolnai (szerk.) Magyarország politikai évkönyve 2007, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 89-103.
 • Török Gábor (2006) Pártok, stratégiák és taktikák. A 2006-os választási kampány politikai elemzése. In Karácsony Gergely (szerk.) Parlamenti választás 2006. Elemzések és adatok: Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány - BCE Politikatudományi Intézet, 145-173.
 • Török Gábor (2006) Politikai napirend, 2005: a kvázi-kétpárti verseny éve. In Sándor, Vass, Tolnai (szerk.) Magyarország politikai évkönyve 2006, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 50-71.
 • Török Gábor (2005) Politikai napirend, 2004: a fordulatok éve. In Sándor P., Vass, Sándor Á., Tolnai (szerk.) Magyarország politikai évkönyve 2005, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 43-63.
 • Török Gábor (2004): A polgári kormányzás a média tükrében. In Sallai Éva (szerk.) Mérlegen a polgári kormányzás négy éve. Budapest: Kölcsey Intézet
 • Török Gábor (2004) Politikai napirend, 2003: a gazdaság a középpontban. In Sándor P., Vass, Sándor Á., Tolnai (szerk.) Magyarország politikai évkönyve 2004, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 43-60.
 • Török Gábor (2003) Politika a médiában: A Medgyessy-kormány első 16 hónapja hat szakaszban. In Enyedi, Polyák, Sarkadi (szerk.): Médiakönyv. Budapest: Enamiké.47-54.
 • Török Gábor (2003) Politikai napirend, 2002: változatlan szerkezet, változó szerepek. In Kurtán, Sándor, Vass (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2003, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 139-157.
 • Török Gábor (2002) Hatásvadászat. Választási kampány a médiában. Politikatudományi Szemle, 1-2. sz. 73-92.
 • Tóth Csaba – Török Gábor (2002) A tematizáló Fidesz. In Sükösd Miklós – Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika, 2002. Budapest: Élet és Irodalom, 186-192.
 • Török Gábor (2002) A média és a politikai napirend. Marketing & menedzsment, 1. szám, 12-16.
 • Tóth Csaba – Török Gábor (2002) Politikai napirend, 2001: Kiegyenlítettebb tematizációs verseny a választások előtt. In Kurtán, Sándor, Vass (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2002, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 167-188.
 • Tóth Csaba – Török Gábor (2002) SZDSZ: stagnálás vagy stabilizálódás? In Kurtán, Sándor, Vass (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2002, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 272-284.
 • Török Gábor (2001) Politikai napirendek és a média. In Sükösd Miklós - Csermely Péter (szerk.): A hír értékei. Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. 135-145.
 • Török Gábor (2001) A politikai napirend kutatása: tapasztalatok és kételyek. In Kunszt-Laczkóné (szerk.): Politikatudományi válaszok a XXI. század kihívásaira. VII. Politológus vándorgyűlés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 38-50.
 • Tóth Csaba – Török Gábor (2001) Politikai napirend, 2000: Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. In Kurtán, Sándor, Vass (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2001. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 132-147.
 • Török Gábor (2000) Témák és pozíciók: az SZDSZ két éve ellenzékben. Politikatudományi Szemle, 3-4. sz. 197-214.
 • Török, Gábor (2000) External influences on the Hungarian party system. In Democratic Consolidation: The International Dimension: Hungary, Poland and Spain. Wiener Schriften zur international Politik. Band 1. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellshaft, 187-214.
 • Roberts, M. Daniel – Török, Gábor (2000) Democratic Consolidation and the Case of Hungary Reconsidered. Paper prepared for Presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association August 31 – September 3, 2000
 • Török Gábor (2000) Politikai napirend, 1999. In Kurtán, Sándor, Vass (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2000, Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 94-103.
 • Török Gábor (2000) A szenthármasság tankönyve. Politikatudományi Szemle, 1-2. sz. 259-265..
 • Pál, Monika – Török, Gábor (2000) The Hungarian Parliament. In Vinay Kumar Malhotra (ed.): Hungary and India: Aspects of Political System. New Delhi, 34-43.
 • Török Gábor (1999) Agy, de nem tröszt. Politikatudományi Szemle, 1999. 2. sz. 121-124.
 • Török Gábor (1999) Az egészségügyi törvényalkotás 1994-1998. In Lánczi András (szerk): Parlamenti pártok és szakpolitikák. Budapest: MAPI, 137-161.
 • Török Gábor (1998) Miért bukott meg? Az átmenet elméletei és magyar valósága. In Pro Scientia Aranyérmesek IV. konferenciája. Szeged, 82-87.
 • Török Gábor (1998) Az átmenet és a konszolidáció elméleti modelljei és magyar valósága. In Temesi József (szerk.): BKE. Jubileumi Tudományos Ülésszak. 4. kötet. Budapest: BKÁE, 2345-2355.
 • Török Gábor (1998) A pánik, avagy a bank amely igazán közel á1ll(t). In Kurtán-Sándor-Vass (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1998. Budapest: DKMKA, 331-340.
 • Török Gábor (1998) A „jóléti” szuverenitás: a norvég példa. Európai Unió, Regionalizmus, Szuverenitás. IV. Országos Politológus Vándorgyűlés. Székesfehérvár, 190-193.
 • Török Gábor (1997) A jóléti állam jövője. Közpolitika, 1. sz. 11-16.
 • Török Gábor (1996) A skandináv pártrendszer a komparatisztika tükrében II. Politikatudományi Szemle, 3. sz. 145-168.
 • Török Gábor (1996) A skandináv pártrendszer a komparatisztika tükrében I. Politikatudományi Szemle, 2. sz. 105-118.
 • Török Gábor (1996) Volt-e magyar fasizmus? Közpolitika, ápr., 5-11.
 • Dalos Eszter - Török Gábor (1995) Ahol a második az első. Közpolitika, okt., 10-19.

Válogatott cikkek / Selected articles:

 • Rendszeres írások a torokgaborelemez.blog.hu oldalon. 2009-.
 • Rendszeres heti, majd havi publikációk a Heti Válasz 'Agenda' rovatában. 2004-2006.
 • Szimulálók és ködszurkálók. Magyar Hírlap. 2006. április 21., 17.
 • 5+1 mondat. Magyar Hírlap. 2006. április 7., 17.
 • Elnök a mérlegen. Magyar Hírlap. 2005. augusztus 4., 19.
 • Ki legyen az államfő? Koktél. 2005. március, 12-13.
 • Jönnek a konfekcionisták? Koktél. 2005. február, 12-13.
 • Becsomagolható-e a politika? Koktél. 2004. december-január, 14-15.
 • Miben új a régi kormány? Koktél. 2004. november, 14-15.
 • Leveri-e a lécet? Koktél. 2004. október, 16-17.
 • Összeesküdtek? Koktél. 2004. szeptember, 22-23.
 • Kinek és mire jó az adóvita? Koktél. 2004. augusztus, 16-17.
 • Miért van kettős mérce? Koktél. 2004. július, 16-17.
 • Hogyan értékelhető az első két év? Koktél. 2004. június, 16-17.
 • Felálltak a rajtkockákra. Figyelő. 2004. 25. sz., 18-19.
 • A politikusok is tévednek? Koktél. 2004. május, 20-21.
 • Mire való a kampány? Koktél. 2004. április, 16-17.
 • Miért akar mindenki békét teremteni? Koktél. 2004. március, 16-17.
 • Miért jó a politikai amnézia? Koktél. 2004. február, 16-17.
 • Békepártiak háborúja. Figyelő. 2004. 8. sz., 16-17.
 • Miért bohóckodnak a politikusok? Koktél. 2004. január, 16-17.
 • A helyzet fokozódik: Belpolitika 2004. Heti Világgazdaság. 2004. január 3. 1. szám, 44-46.
 • Az MSZP válsága, a Fidesz lehetősége. Magyar Nemzet. 2003. december 30., 6.
 • Milyen választásra számíthatunk? Koktél. 2003. december, 16-17.
 • Miért bizonytalanodtak el az MSZP szavazói? Koktél. 2003. november, 14-15.
 • A protektor és a bróker. Magyar Nemzet. 2003. szeptember 19., 6.
 • A Fidesz-dilemma: bővülés vagy mélyülés. Magyar Nemzet. 2003. május 26., 6.
 • Konszenzus és ügyintézés. A Medgyessy-kormány első éve. Népszabadság. Hétvége. 2003. május 10., 1.
 • Savanyú-e a szőlő? Magyar Hírlap. 2003. január 21., 11.
 • Az MSZP sikere, a Fidesz válsága. Magyar Nemzet. 2002. december 7., 6.
 • A Medgyessy-botrány és az SZDSZ. Élet és Irodalom. 2002. június 28., 4. és 11.
 • Egyetlen pártban gondolkodó. Heti Világgazdaság. 2002. június 15. 24. szám, 50.
 • A tematizáló Fidesz. Élet és Irodalom. 2002. május 17.
 • Az első forduló után: egységben és kétségben. Élet és Irodalom. 2002. április 12.
 • A magyar választási rendszerről: több mint technika. Élet és Irodalom. 2002. március
 • A háromesélyes SZDSZ. Heti Válasz. 2001. június 22.
 • A „bizony” és a „no de” igazsága. Magyar Narancs, 2001. április 26., 42-43.
 • Politikai racionalitás. Magyar Hírlap. 2001. március 5., 7.
 • Témák és pozíciók. Heti Világgazdaság. 2000. szeptember 9. 36. szám, 69.
 • Időközben. Heti Világgazdaság. 2000. április 15. 15. szám, 52-53.
 • Új degeneráció? Heti Világgazdaság. 2000. január 8. 1. szám, 46-47.
 • Nincs több ingyen ebéd. Élet és Irodalom. 1999. október 1., 5.
 • Pólusok. Heti Világgazdaság. 1999. augusztus 26. 34. szám, 50-51.
 • Ki kérdezett? Heti Világgazdaság. 1999. július 17. 28. szám, 48-49.
 • Renden belül és kívül. Heti Világgazdaság. 1999. április 17. 15. szám, 58.
 • Miért mondja? Heti Világgazdaság. 1999. február 27. 8. szám, 52-53.
 • Az Orbán-kormány és a politikai háromszög. Magyar Hírlap. 1999. január 26.
 • Delegáló demokrácia? Heti Világgazdaság. 1998. szeptember 26. 38. szám, 58.
 • Kampány, csend. Heti Világgazdaság. 1998. április 25. 16. szám, 58.
 • A felismert érdekek. Heti Világgazdaság. 1998. március 21. 11. szám, 54-55.
 • Kukásbüszkeség. Heti Világgazdaság. 1998. január 10. 1. szám, 48.
 • A helyzet jó, csak reménytelen. Népszabadság. 1997. június 28., 20.

Válogatott interjúk / Selected interviews:

 • Éjszakai Lapozó. Népszabadság. Jövő 7. 2006. január 6.
 • 'A gondolkozás valóban fárasztó munka'. Magyar Hírlap, 2005. november 19., 20-21.
 • Portré. Évszakok, 2005/11., 14.
 • Koppintani a politikusok orrára. Magyar Hírlap, 2005. július 9., 29.
 • Válság, de 'csak' politikai. Magyar Hírlap, 2004. augusztus 14-15., 8.
 • Az álszentség és a tartalom hiánya jellemzi a magyar politikát. UFI. 2004. május, 20-21.
 • Mutyiország. 168 óra. 2003. szeptember 4., 8-9.
 • A politika kannibáljai. Népszabadság, Hétvége, 2003. július 5., 1.
 • Portré. Heti Világgazdaság, 2003. április 10., 138.
 • A politológus csak elemezzen! Piac és profit. 2002. június, 8-10.
 • Tévedések története. Cash-Flow, 2002. május, 26-27.
 • A „belgáknak” kellene üzenni. Magyar Hírlap, 2002. április 13.
 • Választási pánikban, ingerküszöbön innen és túl. Kritika, 2002. március, 14-16.
 • Két politológus, Médiamix, 2002. március 1.
 • Kinek kedvez az új politikai napirend? Népszabadság, 2001. október 2.
 • 'Rajtunk múlik!' Közpolitika, 2000. 9. sz. 18-19.
 • 'Most van tétje a játszmának' Élet és Irodalom, 2000. december 8.
 • 'Az SZDSZ jelenleg nem szereplője a politikának' Magyar Nemzet. 1999. október 4. 6.

Török Gábor honlapja. Copyright © 2009 Készítette: Amega Team